Propozície 9. ročníka Ľubotickej desiatky


Obec Ľubotice v spolupráci s bežeckým klubom TJ Sokol Ľubotice usporiada 9. ročník Ľubotickej desiatky. Jej súčasťou bude aj kratší 5 km beh a Nordic walking na 10km a 5km.

DÁTUM A MIESTO ŠTARTU

1. septembra 2023(piatok) o 10:00 hod. na futbalovom ihrisku TJ Sokol Ľubotice

Detské kategórie štartujú od 9:00 hod.

Kategória Nordic Walking štartuje o 9:30hod.

ŠATNE A SPRCHY

budú sa nachádzať v športovom areáli TJ Sokol Ľubotice.

Štartovné

12 eur – online registrácia do 25.8.2023(piatok) zaplatia na mieste. Garantovaný štartovný balíček

15 eur – na mieste v deň konania behu len do 9:00 hod. - BALÍČEK NIE JE GARANTOVANÝ, len do počtu rezervných zásob

Detské kategórie a domáci pretekári štartovné neplatia

ÚHRADA

pretekári štartujú na vlastné náklady alebo na náklady vysielajúcej organizácie.

REGISTRÁCIA

Detské kategórie: registrácia na mieste.

Všetky ostatné kategórie na 5 km , 10 km a Nordic walking - online registrácia do 25.8.2023(piatok) na webovej stránke Ľubotickej desiatky v sekcii Registrácia

na mieste: od 8:00 do 9:00 v priestoroch športového areálu TJ Sokol Ľubotice, Pri registrácii na mieste NIE JE ZARUČENÝ ŠTARTOVACÍ BALÍČEK - len číslo s čipom. Online prihlasení pretekári majú garantovaný štartovací balíček – číslo, reklamné predmety, bagetu, pivo.

OBČERSTVOVACIE STANICE

na 2,5 km, 5 km a 7,5 km

Trať

V detských kategóriách sa bude behať na futbalovom ihrisku od 9:00 hod.

5 km – beh pre každého bez rozdielu veku, kto si netrúfa zabehnúť 10 km trať. Štartuje spolu s hlavnou kategóriou. Otočka je pri prvej občerstvovacej stanici.

10 km + Nordic Walking - prevýšenie 147 m, asfalt a poľná cesta. Trať bude vyznačená šípkami na ceste a každý kilometer bude označený tabuľkou.

MAPA TRATE HLAVNÉHO BEHU

Trať Ľubotickej desiatky

PROTESTY

bude možné podať 15 minút po skončení pretekov. Poplatok 1 eur

TRAŤOVÉ REKORDY

 • Marián Zimmermann - Pro-body sport team – 34 minút 45 sekúnd
 • Eva Hrušovská - Easy Go Run – 45 minút 18 sekúnd

Kategórie

DETI
 1. predškolský vek : dievčatá a chlapci 0–3 rokov ročník /2023-2020 / 50m
 2. predškolský vek : dievčatá a chlapci 4–6 rokov ročník /2019-2017 / 100 m
 3. školský vek : dievčatá a chlapci 7–11 rokov ročník /2016-2012 / 300 m
 4. dievčatá a chlapci 12–15 rokov ročník /2011-2008/ 800 m
 • Juniori a Juniorky 16–17 rokov ročník /2007-2006 / 5 000 m
MUŽI
 • A: 18–39 rokov
 • B: 40–49 rokov
 • C: 50–59 rokov
 • D: 60-69 rokov
 • E: 70 a viac rokov
ŽENY
 • F: 18–34 rokov
 • G: 35-49 rokov
 • H: 50 a viac rokov
NORDIC WALKING
 • Muži do 55 rokov
 • Muži viac ako 55 rokov
 • Ženy do 55 rokov
 • Ženy nad 55 rokov

ZDRAVOTNÝ STAV

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a musia mať pri sebe preukaz poistenca.

RÔZNE

Organizátori nezodpovedajú za škody spôsobené na bežeckých pretekoch.


ĽUBOTICKÁ DESIATKA je zaradená do Oblastnej bežeckej ligy 2023 Prešov – Sabinov