Registrácia

Odoslaním záväznej prihlášky súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške podľa §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlásením sa na bežecké podujatie Ľubotická desiatka zároveň dávate súhlas s vyhotovením fotografií a obrazového a zvukového záznamu z podujatia, jeho následným spracovaním a zverejnením na webovej/facebookovej stránke Ľubotickej desiatky.